Циљ предмета:

Стицање знања о специфичним електронским колима, њиховим карактеристикама и применама. Оспособљавање за анализу и пројектовање мешовитих електронских кола.

Шифра: SEK23