Циљ овог курса је упознавање са аудио уређајима и системима који се користе приликом снимања звука, као и са конкретним техникама снимања звука.

Очекивани исход је да студенти овладају знањима потребним за свакодневну праксу са којом се сусреће тонски сниматељ.

Шифра: SZV24