Циљ предмета:

Стицање софистицираних знања о основним елементима анализе и синтезе топологија кола енергетские електронике. Примена стечених теоријских и практичних знања на конкретан пројекат.

Шифра: ENE23