Упознавање са мерењима у електротехници, својствима мерних уређаја и њиховом применом.
Стицање неопходних знања за практичну реализацију мерења основних електричних величина, рачунарску обраду и анализу мерних података.

Приступна лозинка курса: MER124