Циљ предмета:

Стицање знања о аналогним електронским колима и системима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу и пројектовање аналогних електронских кола.

Шифра: ANE23