Циљ предмета:

Оспособљавање студената за развој, реализацију и евалуацију наставног процеса у области електротехнике и рачунарства, за примену савремених метода и технологија у настави и учењу, као и за усмеравање за целоживотно учење у истој области.

Шифра за приступ: MNER23