Циљ предмета:

Савладавање различитих концепата креирања мултимедијалних интерактивних садржаја и компјутерске анимације и имплементација тог знања у индивидуалној или тимској пракси.

Шифра: INTM23